Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych - certyfikat UDT.

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych - certyfikat UDT.
JGL Logistics
Miasto: Łódź
Był online: 3 dnia temu
Ogłoszeń sprzedającego: 9

Zamieszczono: 3 dnia temu

Opis towaru przez autora:

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych - certyfikat UDT.

Szukasz pracy, potrzebujesz się przekwalifikować lub zwiększyć swoje umiejętności?

Teraz mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Szkolenie:

Magazynier z obsługą wózka widłowego.

Na całość szkolenia składają się:

- egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego,

- moduł na wózki widłowe,

- moduł magazynier.

Cel szkolenia - przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera, zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Uczestnicy którzy ukończą kurs otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216).

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

- Składniki majątku przedsiębiorstwa.

- Obrót magazynowy.

- Inwentaryzacja zasobów magazynowych.

- Proces magazynowy.

- Funkcje magazynów.

- Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych.

- Gospodarka opakowaniami.

- Elementy zbytu.

- Wyposażenie magazynowe

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

- System magazynowy SUBIEKT - prezentacja programu, praktyczne zastosowanie, warsztaty.

TOWAROZNAWSTWO

- Organizacja zaopatrzenia

- Elementy towaroznawstwa

- Badanie jakości i zasady odbioru jakościowego towarów

- Gospodarka zapasami i opakowaniami

- Sztuka sprzedaży

- Reklama towaru

- Usługi towarzyszące i dodatkowe przy sprzedaży towarów

- Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków

- Elementy psychologii i socjologii pracy

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAWODEM

- BHP,

- PPOŻ.,

- HACCP Hazard Analisys and Critical Control Point (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w handlu hurtowym i detalicznym oraz przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością.

OBSŁUGA WÓZKA JEZDNIOWEGO

- wiadomości o dozorze technicznym,

- typy stosowanych wózków,

- budowa wózka,

- czynności operatora przy obsłudze wózków,

- czynności operatora w czasie pracy wózkami,

- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

- wiadomości z zakresu bhp i ppoż.,

- praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków typu: nadładowne, podnośnikowe (z mechanicznym napędem podnoszenia), unoszące,

- program szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.

Ponadto prowadzimy kursy na:

- wózki jezdniowe (wózki widłowe) wszystkie typy,

- wózki ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) kat. 1WJO,

- podesty ruchome (podnośniki koszowe),

- żurawie HDS,

- suwnice (zakłady pracy).

Terminy szkoleń możesz ustalać indywidualnie – w zależności od czasu jakim dysponujesz.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz zaświadczenie w trzech językach.

Wszystkie kursy możesz zakończyć egzaminem przed komisją UDT.

Zapisz się już dziś.

JGL Logistics

Kutno

tel. 695 375 025

tel. 601 950 888

Zapisy codziennie.

Szkolenia prowadzimy również w oddziałach:

SIERADZ, tel. 665 596 688

ŁÓDŹ, tel. 695 375 025

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, tel. 695 375 015

RADOMSKO, tel. 601 950 888

POZNAŃ, tel. 601 950 888

KONIN, tel. 601 950 888

KRAKÓW, tel. 661 720 325

TYCHY, tel. 603 456 555

KATOWICE, tel. 603 456 333

Prowadzimy szkolenia dla firm na terenie całego kraju.

tel. 601 950 888

Więcej na stronie:

www.jgl.pl

www.magazynier.edu.pl

Polub nas na: www.facebook.com/kurswozkiwidlowe

Więcej zdjęć (2):